Λίγα κομμάτια ιστορίας για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Ιστορικό Ντοκουμέντο Αερολέσχης Αθηνών