Το Σαβατοκύριακο 07-08/09/2013, θα πραγματοποιηθούν στο Τατόι οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ακριβείας Αλεξίπτωτου.

Η ΝΟΤΑΜ για τις πτήσεις:

B0739/13

Hide Notam
Start  : 2013-09-07T03:59:00
End   : 2013-09-08T16:45:00
Schedule : DAILY SR-SS
Lower  : 0
Upper  : 100
Location : ?(38.1,23.767) - Radius 1nm

Code   : QWPLW
Traffic : IV

E) PJE WILL TAKE PLACE WITHIN TATOI AD RADIUS 1 NM CENTERED ON 
380648N0234601E.
BEFORE COMMENCING ACTIVITIES PERMISSION FROM ATHINAI APPROACH AND 
TATOI TWR MUST BE OBTAINED. DURING ACTIVITIES CONTINUOUS RADIO 
COMMUNICATION WITH ATHINAI APPROACH AND TATOI TWR MUST EXIST.
IN CASE OF RADIO FAILURE PJE FLIGHT HAS TO BE SUSPENDED.