Η ΑΛΑ προσφέρει στα Μέλη της, την δυνατότητα για προκεχωρημένη Εκπαίδευση στις συγκεκριμένες ασκήσεις:

- Spins
- Recoveries
- Aerobatic
- Formation Flight

Οι ασκήσεις αυτές, αναλύονται παρακάτω.

Advanced Training

- Spins

Η ΑΛΑ εδώ και λίγους μήνες προσφέρει την δυνατότητα στους νέους και παλαιότερους πτυχιούχους της, για εκπαίδευση στις περιδινήσεις.
Το Profile μιας άσκησης Spin, περιλαμβάνει τα :

Military Stall
Stability Demonstration
Post Stall Guration
Incipient Spin
Steady State Spin
Recovery (* video link)

- Recoveries

Το Profile περιλαμβάνει :

- Recoveries from High Nose Attitude (Low - High Energy)
- Recoveries from Low Nose Attitude

- Aerobatic

Το Profile, κατόπιν έγκρισης από την ΥΠΑ, θα περιλαμβάνει ελιγμούς με αλλαγές στάσης

- Nose Up-Down +-35'
- Bank of Angle 90' (* video link)

- Formation Flight

Το Profile περιλαμβάνει :

- Formation Briefing
- Formation Departure
- Change Position - Fingetip Excersice
- Close Trail
- Pitch Out - Rejoin (Turning - Straight)
- Overshoot - Breakout
- Formation Approach (*video link)