Ευρετήριο ΆρθρουΠροκηρύχτηκαν οι αγώνες Γ.Α. στο Τυμπάκι για την 19/05/2012. Τα μέλη της Α.Α. ΤΕΑΜ έχουν ήδη ενημερωθεί με e-mail. Για την εκδήλωση συμμετοχών, καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής είναι η 4η Μαΐου 2012.