ΕΠΕΙΓΟΝ
---" ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ "---

Αθήνα  11 Οκτωβρίου 2012

ΕΛ.Α.Ο.      Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η       Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ       Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ

ΠΡΟΣ : Αερολέσχες μέλη ΕΛΑΟ με ενασχόληση στο αεράθλημα της Γ.Α.
KOIN : Γραμματεία ΕΛ.Α.Ο. , Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
ΘΕΜΑ : 7ος Περιφερειακός Αγώνας Γ.Α. , Α/Δ Πολυκάστρου Κιλκίς

6ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (7.6)

Αγαπητοί Φίλοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο 7ος αγώνας που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου 2012 , αναβάλλεται, και ορίζεται νέα ημερομηνία τέλεσης η 20η Οκτωβρίου 2012.

Το ακριβές πρόγραμμα θα δημοσιευτεί σε επόμενο ενημερωτικό δελτίο, μέχρι την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.

Ως προς τις συμμετοχές που έχουν ήδη δηλωθεί , η επιτροπή δίνει το δικαίωμα στους συμμετέχοντες να κάνουν αλλαγές, με την προυπόθεση ότι θα παραμείνει ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες (κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης), και ότι θα έχουν στείλει εγγράφως την αλλαγή μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου.

Επίσης λόγω της αναβολής αυτής, η επιτροπή αποφάσισε να δεχθεί και νέες συμμετοχές, αρκεί αυτές να σταλούν στη γραμματεία της ΕΛ.Α.Ο., μέχρι την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, ώρα 14:00 , με συμπληρωμένη την αίτηση που υπάρχει συνημμένη στο 1ο ενημερωτικό δελτίο.