Πρόσκληση: Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017 19-02-2017